Poliklinikler

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Acil Servis Kardiyoloji Acil 
Acil Çocuk Ortopedi
Anesteszi  Göğüs Hastalıkları 
Beyin Cerrahi Dahiliye 
Cildiye Göz
Çocuk Cerrahi Kardiyoloji
Çocuk Gastroentreoloji Psikiyatri
Çocuk Hastalıkları KBB
Dahiliye Çocuk Hastalıkları
Endokrin Üroloji 
Fizik Tedavi Endokrin
Gastroentreoloji Fizik Tedavi
Genel Cerrahi KVC
Göğüs Cerrahisi Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları Cildiye
Göz Nöroloji
İntaniye Genetik
Kadın Doğum Çocuk Kardiyolojisi
Kardiyoloji  Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
KBB Radyoloji
KETEM EKG
Nefroloji Endoskopi
Nöroloji Efor Testi
Ortopedi Kan Merkezi
Psikiyatri Seyhan Eczanesi
Spor Hekimliği
Üroloji
Radyoloji
Odyoloji
Solunum Fonksiyonu Testi(SFT)
EEG
EKG
Efor Testi
Atık Yönetimi
Kan Merkezi
Biyokimya
Patoloji
Merkez Eczanesi

2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.adananumune.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.