Seyhan Uygulama Merkezi

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak faaliyete geçirilen Seyhan Uygulama Merkezi; 300 yatak, 37 poliklinik ve 5 ameliyathanesinin dışında, binası ve donanımıyla özel hastaneleri aratmayan hastanemiz, hastalarına poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yataklı tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Telefon : 0 (322) 247 2664

Adres : Süleyman Demirel Bulvarı Kurttepe Mevkii Villalar Yanı

Seminer –Konferans salonları :

 1. 200 kişilik konferans salonumuz Ulusal ve Uluslar arası konferanslarda hizmet verebilecek kapasitededir.

 2. Ayrıca hastanemiz hizmet içi eğitimlerinde kullanılmak üzere 40 ‘ ar kişilik seminer salonlarımız mevcuttur.

 3. Seminer ve konferans salonlarımızda bulunan barkovizyon aletleriyle canlı olarak ameliyatlar izlenebilmekte interaktif eğitimler düzenlenebilmektedir.

HHemotoloji Polikliniği ;

 1. Kan Hastalıkları bilimi olarak tanımlanan Hematoloji, Hastanemizde Erişkin Hematoloji ve Çocuk Hematoloji olaraktan 2006 yılından bu yana hizmet vermektedir. Hematoloji Kliniğimizde kansızlık (anemi)'nin en sık görülen nedeni olan demir eksikliği başta olmak üzere diğer beslenme ile ilişkili kansızlık nedenleri ile, kırmızı kan hücrelerinin artmış yıkımı ile giden talasemi, orak hücreli anemi taşıyıcılığı ve hastalığı, savunma hücreleri olan lökositler ve kanamayı önleyen kan pulcukları olan trombositlerdeki sayısal ve fonksiyonel bozukluklar, kanamaya meyil ile karakterize olan hastalıklar (hemofili, von Willebrand hastalığı vb), kanın damar sistemi içinde pıhtılaşmasıyla seyreden durumlar (derin ven trombozu, tromboemboliler), karaciğer ve böbrek nakli yapılan hastaların kanama ve pıhtılaşma ile ilgili sorunlar yapılmaktadır.

 2. Kliniğimizin çalışmaları, poliklinik, ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerini içermektedir. Ayrıca, tanıya yardımcı tetkiklerden, periferik kan yayması ve kemik iliği örneği alınması ve incelenmesi yapılmaktadır. Gerekli kan ve kan ürünleri (trombosit, plazma, eritrosit süspansiyonu vs.) transfüzyonları, kan ve plazma değişimleri ve hücre azaltılması (lökoferez, tromboferez), eritrosit değişimi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hematolojik tanı açısından gerekli birçok kan testi ile birlikte, flow sitometri, genetik inceleme, doku grubu çalışılması gibi özellikli bazı tetkikler de hastanemiz bünyesinde yapılabilmektedir.

 3. Hastanemiz bünyesinde yeni sayılabilecek bir bilim dalı olmasına rağmen, tıbbın hematoloji alanındaki en çağdaş olanakları kullanarak bilgili, ilgili ve güler yüzlü hasta bakımı sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalarda kısa sürede çok ilerleme sağlamış bulunuyoruz.

 4. Çocuk Hematoloji uzmanı (18 Yaş altı) ve Erişkin Hematoloji uzmanı (18 Yaş üstü) olmak üzere 2 tane uzman hematologumuz vardır.

Dahiliye Servisi :

 1. Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı,obezite, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar. İnsanın sindirim sistemi, hormonal sistemi, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

 2. Kliniğimizde Onkoloji, Endokrin, Romotoloji, Hemotoloji, Göğüs Hastalıkları ve Alerji olmak üzere 6 adet alt bilim dalı vardır.

 3. Kliniğimiz 8 tane tek kişilik, 8 tane çift kişilik, 8 tane de 3 kişilik yatak olmak üzere 48 yatak kapasitesine sahiptir. Odalarımızın her birinde merkezi tv bağlantısı, merkezi ses sistemi, lavabo ve duşa kabin mevcuttur.

 4. Kliniğimizde ayrıca Onkoloji hastalarının ayaktan tedavi görebilecekleri Kemoterapi merkezi mevcuttur.

 5. Kliniğimiz 1 Doçent, 8 uzman hekim, 20 hemşireyle hizmet vermektedir.

Fizik Tedavi Ünitesi :

1-Başlıca hareket sistemini ilgilendiren hastalıklara vücudun dışından uygulanan ancak eklem ve yumuşak dokuları etkileyebilen aletlerle tedavi etme yöntemidir. Fizik tedavinin amacı ise kişinin herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda günlük yaşamını sürdürmesi için gerekli olan vücut fonksiyonlarının kaybolması veya azalması halinde; hastayı fizik tedavi, egzersiz, eğitim ve diğer tedavi tekniklerini kullanarak, mümkün olan en fonksiyonel düzeye getirmektir. Bu anlamda fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanın tedavisinde bir bütün olarak düşünülmelidir.

2-Ünitemizde fizik tedavi hizmetleri günlük ortalama 100 hastaya kadar verilmektedir. Hastalar, Fizik Tedavi Uzmanına muayene olduktan sonra ünitemizden tedavi için randevu alırlar. Her hastaya ortalama 10-15 gün tedavi uygulanmaktadır. Ünitemizde Enfraruj gibi yüzeysel ısı ajanları, ultrason (derin ısı ajanları), TENS, vakum-enterferans, diadinamik akım, elektrik stimulasyonu cihazları bulunmaktadır.

Fizik tedavi ünitemizde

Son teknoloji fizik tedavi cihazları (ultrasound, laser, traction, portable tens, vacum enterferans, combine electrotherapy, enfraruj, manuplation bed) kullanılarak aşağıdaki hastalıkların tedavisi yapılmaktadır:

Kliniklerde yatan Nörolojik hastalıklara konsülte edildiği taktirde (felçler, MS, Parkinson, Facial Paralizi, Hemipleji, Polio sekeli)

Ortopedik problemler (Kırık, çıkık, Bağ yaralanmaları)

Omuz ve çevresi eklemlerinin hastalıkları

Omuz ve sırt kaslarında gerginlik

Spor sakatlanması sonucu oluşan hareket kısıtlılığı ve ağrı

Operasyon sonrası gelişen fonksiyon bozuklukları

Bel Ağrıları, Bel fıtığı, Boyun fıtığı

Boyun Kireçlenmeleri

Kas Spazmı

Pozisyon Bozukluğu, boyun, sırt, bel ağrılarının tedavisi

Doğuştan omurga eğriliklerinin tedavisi

Dirsek, bilek, el eklemlerinin ve yumuşak dokuların rahatsızlıkları

Kalça ve diz hastalıkları

Eklem şişliği ve ağrı, hareket kısıtlılığı ile beraber olan romatizmal hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Labaratuar Birimi :

Laboratuvar tetkikleri öncesinde hastaların dikkat etmesi gereken konular

Laboratuvar tetkikleri için sabah kan verilmesi önerilir. Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır  ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olmanız önerilir.

Genel olarak tüm testler için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi Laboratuvarımız tarafından önerilmektedir. Test için kan vermeye gelmeden önceki gece  saat 21:00’den sonra SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ VE İÇMEYİNİZ! İhtiyaç duyduğunuzmiktarda su alabilirsiniz, laboratuvar testlerimize bir etkisi olmayacaktır. Bu süre boyunca sigara, çay, kahveden sakınınız. Alkol kullanımı plazma laktat, ürik asit ve trigliserid düzeylerini arttırabilmektedir. Yükselmiş HDL-C, GGT, ürik asit ve MCV değerleri kronik alkol kullanımı ile ilgili olabilmektedir. Sigara kullananlarda karboksi hemoglobin, plazma katekolaminleri ve serum kortizolü yükselmektedir. Bu hormonlardaki değişiklikler nötrofil, monosit gibi beyaz kan hücrelerinin sayısını arttırırken, eozinofil hücre sayısını düşürler. Kronik sigara kullanımı sonucunda, hemoglobin konsantrasyonu, eritrosit (kırmızı kan hücresi), lökosit (beyaz kan hücreler)  sayıları, CEA (Karsinoembriyojenik Antijen) düzeyleri artış göstermektedir.

Birçok ilaç laboratuvar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi isteyiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı söylemediği sürece kesinlikle günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz.

Bu nedenlerle:

 • Genel sağlık taraması laboratuvar tetkikleri için 10-12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi,

 • Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır  ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması, kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmesi,

 • Düzenli kullanılan ilaçlar var ise kesilmeden önce doktora danışılması, kan verme sırasında forma not düşülmesi için görevliye bilgi verilmesi önerilir,

 • Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması), bulanık (yüksek şilomikron düzeyi) ve ikterik (yüksek biluribin düzeyi) olması laboratuvarımızda yapılan tüm testlerin ölçümünü etkileyeceğinden sonuçların bu özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Boğaz kültürü

Kültür alınmadan önce bir şey yememeye özen gösteriniz, eğer yemiş iseniz birkaç kez ağzınızı çalkaladıktan veya dişlerinizi fırçaladktan sonra kültür aldırınız. Kültür alınırken eküvyonun (steril ucu pamuklu çubuk) dile ve dişe değmemesi için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz ve tükrük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Boğaz kültürleri taşıyıcı bir besiyeri içine alınması nedeniyle 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak örneğin güneş ışığı altında kalmaması ve uygun ortamda tutulması çok önemlidir. Bu nedenle örnek alınır alınmaz en kısa zamanda laboratuara getiriniz.  

Balgam kültürü

Sabah ilk balgam örneği verilmesi en uygunudur. Ağız birkaç kez su ile çalkalandıktan ve diş fırçalandıktan sonra derin bir nefes alarak balgam çıkartmaya çalışınız. Çıkarttığınız balgamı tükrük ile bulaşmamaya özen göstererek laboratuvardan aldığınız steril kaba koyarak teslim ediniz.  

İdrar kültürü

Laboratuvardan dezenfektanlı pamuk ve steril idrar kap aldıktan sonra dezenfektanlı pamuk ile idrar yaptığınız bölgeyi temizleyiniz (kadınlar için önden arkaya doğru, erkekler için ise ortadan başlayarak kenara doğru çepeçevre bir kez silmek yeterlidir), dezenfektan kuruduktan veya  kuru pamukla kurulandıktan sonra ilk gelen idrar dışarıya, orta kısmı steril idrar kabı içine ve yine son kısmı dışarıya atarak idrar veriniz.  Kültür için verdiğiniz idrarı bir saatten fazla bekletmeden laboratuvara getiriniz. Eğer beklemek zorunda iseniz mutlaka buzdolabında saklayınız.  

Dışkı kültürü

Laboratuvardan aldığınız temiz bir kap içine (steril olması şart değil) dışkı örneğini koyup, ağzını iyice kapatınız ve laboratuvara teslim ediniz. Veya steril eküvyon ile alınan dışkı örneğinin birkaç bölgesinden örnek alarak steril eküvyonlu besiyeri içine koyarak laboratuvara veriniz.

Vajen ve üretral akıntı, konjunktiva kültürleri

Örnekleri kültür isteyen doktor tarafından alınan ve steril taşıyıcı besiyerine konan kültürleri en kısa zamanında laboratuvara ulaştırınız.

Labaratuarlarımızda Yapılan Tetkikler

 

Hematoloji

Hemogram

Periferik yayma

Sedimentasyon

Protrombin zamanı

aPTT

Fibrinojen C

Hemoglobin Elektrofrozler

Hormon

Total T3

Total T4

TSH

Serbest T3

Serbest T4

Beta HCG

Estradiol

FSH

LH

Progesteron

Prolaktin

Total Testosteron

DHEA-SO4

Ferritin

İnsülin Düzeyi

Kortizol

Seroloji

Spesifik proteinler

ASO

CRP

RF

C3

C4

IgA

IgG

IgM

IgE

Biyokimya

Enzim

ALT

AST

Gamma GT

Alkalen fosfataz

Asit fosfataz

Amilaz

CK

CK-MB

LDH

Glukoz

Kreatinin

Üre

Ürik asit

Bilüribin, direkt

Bilüribin, total

Marker (Belirteç)

Total PSA

Serbest PSA

CEA

CA 15-3

CA 19-9

CA 125

Hepatit-HIV serolojisi

HAV IgM

HAV IgG

HBsAg

Anti HBs

Anti HBc total

HBeAg

Anti HBe

Anti HCV

Anti HIV

Elektrolit-Mineral

Fosfor

Kalsiyum, total

Demir

Demir bağlama kapasitesi

Sodyum

Potasyum

Klor


 

İdrar

Tam otomatik idrar tahlili

 

TORCH GRUBU

Toxoplasma IgM

Toxoplasma IgG

Rubella IgM

Rubella IgG

CMV IgM

CMV total

HSVİGG

HSVİGM

24 saatlik idrar

protein

Kreatinin

Sodyum

İnfeksiyon serolojisi

VDRL / RPR

Brucella agglutinasyonu

Echinococcus İHA

Lipid

Kolesterol

Trigliserid

HDL-C

LDL-C

VLDL

Dışkı

Gizli kan

GAP

Mikrobiyoloji

Direkt inceleme

Mikroskobik inceleme (boyalı,boyasız)

ARB

Serum proteini

Total protein

Albumin

Troponin-T

Troponin-I

Myoglobin  

Beyin-Omurilik sıvısı (BOS)

Protein

Klorür

Glukoz

Kültürler

Aerob kültür

Mantar kültürü

Vitamin

Folat (Folik Asit)

Vitamin B12

 

Parazitoloji

Parazit yumurtası

Amip

Plasmodium

Skoleks (kist sıvısı)

Yanık Kliniği :

 1. Hastanemizde geniş bir bölgeye hitap eden yanık ünitesi 22 adet normal yataklı 4 adette yoğun bakım yataklı olmak üzere 26 yataklıdır.

 2. Yanık üzerine sertifikalı uzman hekimlerin ve sağlık ekibinin görev yaptığı ünitemiz 2008 yılında hizmete açılarak bölgemizin önde gelen modern, dünya standartlarında birkaç yanık ünitesinden biri haline gelmiştir.

 3. Tüm Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki hatta bölge dışındaki ihtiyaçlara cevap verebilen ünitemiz bölge genelindeki modern yanık ünitelerinden biridir.

 4. Yanık ünitesi, içindeki modern ameliyathanesi, donanımlı yoğun bakımı, özel yanık tedavi banyoları ve pansuman alanları, laminer akımlı merkezi havalandırması, antibakteriyel zemin kaplamaları, kapalı devre müzik-TV yayını, anne emzirme odaları, modern alet ve cihazlarıyla bölgemizin önemli sağlık ihtiyacına cevap vermektedir.Yanık ünitesi Hastane İnfeksiyon Komitesi tarafından takip edilmekte,hastaların yanık dışındaki sağlık sorunları,ilgili branşlar tarafından konsülte edilerek tedaviler çok yönlü multidisipliner  yaklaşımla sürdürülmektedir.
  Hastanemiz dahilinde konsilte edildiğinde psikolog, fizyoterapist, hizmet vermektedir.Yanık ünitesinde 4 tanesi yoğun bakım yatağı 26 yatak bulunmaktadır. Refakatçi kabul edilmeyen ünitede yıllık 300-350 hastaya hizmet verilmektedir.

 5. Kliniğimiz 1 tane yanık konusunda sertifikalı Genel Cerrahımız , Biri çocuk olmak üzere 2 tane Plastik Cerrahımız ve 20 hemşiremizle hizmet vermektedir.

 6. Kliniğimiz hasta odalarımızın her birinde merkezi tv bağlantısı, merkezi ses sistemi, lavabo ve duşa kabin mevcuttur.

Poliklinikler ;

 1. Poliklinik hizmetleri 29 adet faal polikliniğimiz ve 21 ayrı branşta verilmektedir. Hastanemiz polikliniklerinde branşlar(Dahiliye, Endokrin, Nefroloji, Romotoloji, Göğüs Hastalıkları, Alerji , Kardiyoloji, Onkoloji, Ortopedi, Genel Cerrahi , Kardiyo Vasküler Cerrahi, Cildiye, Kulak Burun Boğaz, Göz, Yanık, Üroloji, Psikiyatri, Plastik Cerrahi, Kadın Doğum, Hematoloji (Kan Hastalıkları),Fizik Tedavi Poliklinik hizmetleri verilmektedir.

 2. Hastanemizde günde ortalama 1000 ila 1500’ e yakın kişi muayene olmaktadır.

 3. Poliklinik veya Hasta Kayıt Kabule doğrudan müracaat: Hastanemizde Saat 09:00’a kadar Polikliniklere, saat 09:00’dan sonra poliklinik hizmeti başlamasından dolayı Hasta Kayıt Kabul bölümüne sağlık karnesi veya sevk belgeleri ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilmektedirler.

 4. Hastanemizde sadece Kadın Doğum Polikliniği randevulu sistemle çalışmaktadır.

Acil :

 1. Acil Kliniğimizde acil kardiyolojik vakalara müdahale edilmektedir.

 2. Hastalarımızın kalp ile ilgili her türlü sağlık sorunları 24 saat çalışan uzman ekibimizin de çabalarıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Hastanemizde invaziv(Vakaya göre 24 saat çalışma) anjio hizmeti verilmektedir.

 3. Ayrıca Acil Bölümümüze başvuran endikasyonu mevcut hastalara hastalara kardiak acil müdahaleler ( geçici kalp pili takılması, trombolitik tedavi, kardiak invaziv nonitorizasyon, acil ekokardiyografi ve sintigrafik tetkikler) ve gerektiği durumlarda ilgili branş hekimlerinin kardiyologlarla kontağı dahilinde solunum destek tedavileri ( mekanik ventilasyon v.d.) 24 saat boyunca uygulanabilmektedir.

Kardiyoloji Kliniği :

1-Merkezimiz 2007 yılında kalp hastalıklarının erken teşhis ve tedavisini yapmak üzere kurulmuştur. Merkezimiz Teknolojinin en son yeniliklerine sahip cihazlara, her türlü kan tetkikinin yapılabildiği modern bir laboratuara sahiptir. Merkezimizde Ekokardiyografi, Efor testi, Holter, Anjio, gibi tetkikleri yapılabilmektedir.

2-Merkezimizde hipertansiyonlu hastalara, kalp hastalarına, Koroner Yetmezlik, Kalp Yetmezliği Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları, Kalp Kapak Hastalıkları, Periferik Damar Hastalıkları, Aort Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Hiperlipidemi, Doğumsal Kalp Hastalıkları tedavisi yapılmaktadır.

3- Anjio birimimizde günlük yaklaşık 30 tane anjio yapılmaktadır. Servisimizin 48 yatak kapasitesi vardır. Ayrıca Servisimize bağlı yatak sayısına dahil olmayan Kroner Yoğun Bakım Servisimiz vardır.

4-12 yataklı Kroner Yoğun Bakım Servisimizde her yatağa bir ventilatör (İleri Yaşam Desteği) vardır.

5- Kardiyoloji merkezi Kardiyolojik işlemleri Doç. Dr. Murat ÇAYLI Başkanlığında Uz.Dr. Talat YİĞİT, Uz.Dr. Serdar TÜRKMEN, Uz.Dr. Mustafa POLAT, Uz.Dr. Mevlüt KOÇ tarafından yapılmaktadır.

6-Kliniğimiz Eğitim Kliniği olup Tıpta Uzmanlık tüzüğü çerçevesinde uzman doktor yetiştirilmektedir.

Kadın Doğum Kliniği :

1- Hastanemiz Kadın Doğum Kliniğinde randevulu sistemle hastalarımız muayene edilmektedir.

2- Kliniğimiz 48 yataklı olup kliniğimizde takipli hastalarımıza normal doğum ve müdahaleli doğum hizmeti verilmektedir.

3- Kliniğimiz 1 Klinik Şefimiz Doç.Dr.Ekrem SAPMAZ Başkanlığında eğitim kliniği olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde uzman doktor yetiştirilmektedir.

4-Kliniğimizde androloji laboratuarı mevcut olup, sperm analizi yapılarak kısırlık tedavisi yapılmaktadır.

Genel Cerrahi Kliniği :

 1. Kliniğimiz Seyhan Uygulama Merkezinde 24 yatak olarak hizmet vermektedir. Her odada lavabo ve duşa kabin mevcuttur.

 2. Kliniğimizde branşı ilgilendiren her türlü açık ve laporoskopik ameliyatlar başarı ile uygulanmaktadır.

 3. Kliniğimizde yapılan başlıca ameliyatların dağılımı ve tanımı ise;

 4. A-Endokrin ve Meme Cerrahisi

Türkiye'de çok görülen '' Guatr '' ( tiroid bezi) Hastalığı ön planda olmak üzere tüm hormonal sistemin , selim ve habis hastalıklarının , cerrahi tedavisini ve tüm meme hastalıklarının tedavisi son sistem teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.Hastanemizde ileri görüntüleme teknikleri kullanılarak tarama ve takiplerde yapılmaktadır.

b-Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

Tüm kalın bağırsakların ve anal bölgenin selim hastalıkları ( hemoroid, fissür- fistül , abse ) ile habis hastalıkları için gerekli cerrahi girişimleri yapılmaktadır.

c-Hepatopankreatobilier Cerrahi

Karaciğer , safra kesesi ve yolları , pankreasın selim ve tümöral hastalıklarının cerrahi tedavisi deneyimli ekibimiz tarafından son sistem teknolojik aletlerle yapılmaktadır.

d-Laparoskopik Cerrahi ve Fıtık Cerrahisi

Görüntüleme tekniklerindeki ve cerrahi aletlerinin teknolojik gelişmeleri sonucu küçük kesi alanlarından girilerek batın içerisine müdahale yapmamızı sağlamış olup , laparoskopi ile kısa zamanda hastalıkların tedavisi yapılabilir hale gelinmiştir. Laparoskopi ile safra kesesi hastalıkları , hiatus hernisi ( mide fıtığı) kalın ve ince barsak , apandiks hastalıkları , diagnostik amaçlı ( tanısal) ve fıtık cerrahileri yapılmaktadır. Bu yöntemlerle hastanın kısa süre hastanede kalması , yara yerinin küçük olması , ağrının daha az olması işgücü kaybının en aza indirilmesi ve sosyal yaşantıya erken döndürülmesi amaçlanmaktadır.

Ortopedi Kliniği ;

 1. Kliniğimiz Seyhan Uygulama Merkezinde 24 yatak olarak hizmet vermektedir. Her odada lavabo ve duşa kabin mevcuttur.

 2. Kliniğimizde branşını ilgilendiren aşağıda tanımı yapılan genel ameliyat hizmetleri verilmektedir.

a-Genel Travma

İnsan vücuduna dışardan uygulanan kuvvetin oluşturduğu hasar travma olarak tanımlanır. Ortopedik açıdan travma, kırık, çıkık ve kırıklı çıkık olarak tanımlanır. Maalesef ülkemizde yaşadığımız trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ve yüksekten düşmeler sonucu oluşan kırık, çıkık, kırıklı çıkıklar ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu tür yaralanmalar sonucu oluşan hasarlar eğitim eksikliği nedeniyle zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda, yanlış kaynama veya kaynamama ile sonuçlanmaktadır. Hoş olmayan bu sonuçlar, kişinin kalan yaşantısını gerek sağlık gerekse sosyal açıdan etkilemektedir. Oluşabilecek bu tür olumsuz sonuçlar, hızlı bir şekilde en uygun tedavi ve deneyimli hekimlerce yapılması ile engellenebilir.

İnsan ömrünün uzaması ile özellikle bayanlarda menopoz sonrası kemik yıkımının artması ile osteoporoz (kemik kalitesi ve gücünün azalması) oluşmaktadır. Osteoporotik kemiklerin travmaya direnci daha az olduğundan, basit düşmeler ile ciddi kırıklar oluşabilmektedir. Bu hastaların teşhis ve tedavisinin çok daha hızlı yapılması ve topluma kazandırılması esas amaç olmalıdır.

Bu nedenlerden dolayı, hastanemiz ortopedi ve travmatoloji kliniği olarak hastalarımızı en hızlı şekilde, en uygun yöntemler ile tedavi etmektedir.

b-Artroskopik diz ve spor yaralanmaları cerrahisi

Artroskopi diz ve omuz yaralanma ve hastalıklarında tedavinin çok basit bir şekilde kansız yapılmasını ve de çok kısa sürede yapılmasını sağlayan bir yöntemdir. Artroskopi vücut içine küçük deliklerle girilmesi sonucu yapılan bir tedavi yöntemidir.Aynı şekilde hastanın günlük yaşamı ve işine başlaması, 5-6 gün içerisinde gerçekleşebilmektedir.

Kliniğimizde diz içi menüsküs yırtıkları-ön çapraz bağ yırtıkları ve kıkırdak hasarları bu konuda tecrübeli operatör doktorlarımız tarafından başarıyla tedavileri yapılmaktadır.Ayrıca sporcular dışında, ileri yaşlarda, zamana bağlı olarak oluşan dejeneratif eklem kıkırdak hasarları da artroskopik yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Plastik Cerrahi –KBB-Üroloji Klinikleri ;

 1. Kliniğimiz Seyhan Uygulama Merkezinde 24 yatak olarak hizmet vermektedir. Her odada lavabo ve duşa kabin mevcuttur.

 2. Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde branşını ilgilendiren tonsillit, geniz eti, burun tıkanıklığı, Baş ve boyun tümörleri ameliyatları yapılmaktadır.

 3. Kliniğimize bağlı odio laboratuarı mevcuttur. Hastalarımız Odio laboratuarında işitme testi yapılmakta ve derecelendirilmektedir.

 4. Plastik Cerrahi Kliniğimizde ise yine branşını ilgilendiren Cilt ve yumuşak doku kanserlerinin eksizyonu ve oluşan defektlerin uygun yöntemlerle kapatılması bölümümüzde yapılmaktadır. Yanık tedavisi ve yanığa bağlı deformitelerin tedavisi yapılmaktadır. Doğumsal yüz anomalileri (dudak damak yarığı gibi) uygun yöntemlerle onarılmaktadır. Yüz yumuşak doku yaralanmaları ve yüz kemiklerindeki kırıkların onarımı yapılmaktadır. Trafik ve diğer kazalar sonucu veya tümör çıkartılması sonrasında vücutta olsan doku kayıplarının onarımı yapılmaktadır.

KVC Kliniği :

1-Kliniğimiz Seyhan Uygulama Merkezinde 24’ü normal 8 ‘i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 30 yatak olarak hizmet vermektedir. Yoğun bakım hariç her odada lavabo ve duşa kabin mevcuttur.

2-Kliniğimizde tüm kapalı ve açık kalp cerrahi operasyonları, koroner bypass, kapak operasyonları, doğumsal kalp deliklerinin onarımı, atan kalpte koroner bypass, her türlü peri ferik damar cerrahi operasyonları, damar yaralanmalarının onarımı, kalp ve akciğer yaralanmalarının onarımı, diyaliz hastaları için fistül açılması ,varis operasyonları yapılmaktadır.

3-Kliniğimiz ameliyathanesinde günlük ortalama 2 adet bypass açık kalp ameliyatı yapılmaktadır.

Bilgi İşlem-Faturalama :

1-Hastanemize gelen hastalara yapılan işlemlerin dökümleri yapılarak bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarına ilgili tebliğ gereğince faturalanması işlemlerini yapar.

2-Hastanemiz bilgisayarlarının bakım onarımı ve bilgisayarlarda meydana gelen arızaların tespitini ve tamiratını yaparlar.


2011 © T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - www.adananumune.gov.tr
Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.